เยี่ยมชมเมืองที่รักในกรุงโรม

เยี่ยมชมเมืองที่รักในขณะที่กรุงโรมมีอันตรายเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มคนที่เป็นของชำร่วยวิเศษชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยนักรบเต็มตัวรอคอยที่จะถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวด้วยตนเองและยังมีสถานที่ไม่กี่แห่งเช่นนี้ใช้สนามกีฬาโคลอสเซียมซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีอายุเกือบ 2,000 ปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองสมัยใหม่ ในสมัยของนักสู้ที่เกิดขึ้นจริงผู้ชม 50,000 คนจะไปสมทบกับจักรพรรดิ

ในการแข่งขันเลือดเย็นไปสู่ความตาย Colosseum มีหลังคาแบบเดิมที่หดตัวซึ่งเป็นชื่อเรียกที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใช้เทคโนโลยีแล่นเรือไปยังหลังคาเหล็กเพื่อเก็บฝูงชนจากแดดและฝนและเราไม่ได้กล่าวถึงวาติกันสุสานหรือฟอรั่ม